UNIFLOW-200 Hozamszámítómű

Az UNIFLOW-200 MFC (Multifunctional Flow Computer) az egyik legrugalmasabb használható számítómű a világon.

Ideális megoldás a legkényesebb alkalmazásokra is, ugyanakkor költséghatékony megoldás kompromisszumok nélkül.  Bármilyen áramló anyagról vagy áramlásmérőről van szó - az UNIFLOW-200 mindennel számol.

Mire képes az UNIFLOW-200?

 • 8 áramló anyagot mér egyidejűleg
 • A legújabb nemzetközi szabványok és ajánlások szerint számol
 • Több mint 30 anyag (gáz, folyadék, gőz) fizikai tulajdonságait számítja
 • Számítja az energiamennyiség méréséhez szükséges tulajdonságokat
 • Számítja a CO2 kibocsátást
 • A legkülönbözőbb áramlásmérők jeleit képes feldolgozni
 • Alkalmas elszámolási, kereskedelmi és jövedéki mérésre
 • Költséghatékony a technológiai mérések esetén
 • Alkalmas redundáns mérőrendszerek kialakítására, mérsékelt költségek mellett
 • 4 virtuális mérőköre alkalmas a 8 fizikai mérőkör adatainak további feldolgozására
 • Az órai archív adatok 400 napra visszamenőleg rendelkezésre állnak
 • Igény esetén rövid időn belül megvalósítjuk új mérési módszerek és anyagok beépítését

Fotók

UNIFLOW-200 számítóművek műszerszekrénybe építve
UNIFLOW-200 számítóművek műszerszekrénybe építve
UNIFLOW-200 flow computer front panel with hand pushing buttons
Mérés

Felhasználási területek

Az UNIFLOW-200 MFC számítóművet eredetileg gáz- és olajipari alkalmazásra fejlesztették ki.  A műszer ideálisan használható elszámolási, kereskedelmi és jövedéki mérésre.

Földgázvezetékek

Az elszámolási méréseken túl, az UNIFLOW-200 költséghatékony megoldás technológiai mérésekre is.  Partnereink gyakran használják az UNIFLOW-200-at folyamat optimalizációs célra is.

Bármilyen anyag mérésére képes

Az UNIFLOW-200 fel van készítve földgáz, különböző ipari gázok, kőolaj és kőolajtermékek, víz és vízgőz mérésre is.

Szénhidrogének földgáz, kamragáz, kohógáz, kőolaj, kőolajtermékek, kenőolaj, gázkondenzátum és LPG
Ipari gázok levegő, nitrogén, oxigén, argon, hidrogén, szén-dioxid, szén-monoxid, propán, etilén, ammónia, nem nevesített gáz
Víztől eltérő folyadékok etanol, MTBE, ETBE, nem nevesített folyadék, két komponensű keverék
Víz víz, vízgőz, víz-glikol keverék - mint hőátadó közeg

Számítja az áramló anyagok fizikai tulajdonságait

Az UNIFLOW-200 kiszámítja a támogatott anyagoknak (földgáz, ipari gázok, kőolaj és kőolajtermékek, víz és vízgőz) az áramlásméréshez szükséges minden fizikai tulajdonságát (sűrűség, viszkozitás, hőérték, entalpia, stb.).

Földgáz tulajdonságai

 • kompressziós tényező számítása az AGA8 (1985 és 1992 kiadás) teljes és szűkített gázösszetétel, AGA NX19, GOST 30319 (1996 és 2015 kiadás) szerint
 • hőérték, relatív sűrűség és normál sűrűség számítása az ISO 6976 (1995 és 2015 kiadás), AGA5, GPA 2172, GOST 30319 szerint
 • dinamikai viszkozitás számítása a GOST 30319 és GOST R 8.770-2011 szerint
 • izentropikus kitevő számítása az ISO 20765-1 és GOST 30319  szerint
 • Joule-Thomson együttható számítása az ISO 20765-1 és ISO TR 9464 szerint
 • hangsebesség számítása az ISO 20765-1 és GOST 30319 szerint
   

A földgáz összetétele a fizikai tulajdonságok számításához származhat:

 • gázkromatográf adatainak on-line kiolvasásából,
 • felügyelő rendszer által letöltött adatokból, vagy
 • beállított fix összetételből.

Ipari gázok tulajdonságai

A legelterjedtebb ipari gázok (levegő, nitrogén, oxigén, argon, hidrogén, szén-dioxid, szén-monoxid, propán, etilén, ammónia) tulajdonságait az UNIFLOW-200 számítja.

Kőolaj és kőolajtermékek tulajdonságai

A kőolaj, finomított kőolajtermékek, kenőolaj valamint gázkondenzátum és LPG hőmérséklet és nyomás korrekciójának számítása a következő szabványok szerint történik:

 • ASTM D1250/API 2540 (1980) Tables 23, 24, 53, 54
 • API MPMS Chapter 11.1 Tables 23, 24, 53, 54, 59, 60
 • API MPMS Chapter 11.2.1, 11.2.1M and 11.2.2, 11.2.2M.
 • GPA TP-27
 • STO Gazprom 5.9 B1, B2, B3

Víz és vízgőz tulajdonságai

A víz és vízgőz tuljdonságainak számítása az IAPWS-IF97 kiadvány szerint történik.

Etanol tulajdonságai

Az etanol tuljdonságainak számítása az OIML R22 ajánlás szerint történik, a Bettin H., Spieweck F. módosított képlet alapján.

Mérés a vonatkozó szabványok szerint

Az UNIFLOW-200 kielégíti a vonatkozó szabványok követelményeit, mint gáztérfogat átszámító eszköz, mint elektronikus számítóegység üzemanyagmérő rendszerekhez és mint CO2 kibocsátás számító egység.

Az UNIFLOW-200 MFC rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által kiadott EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal, mely szerint a műszer, mint "számítóegység gáz közeghez" megfelel a 2004/22/EK (MID) irányelvek előírásainak.

Az UNIFLOW-200 MFC mint gáztérfogat átszámító eszköz megfelel az EN 12405 és az OIML R140 előírásainak.

Az UNIFLOW-200 MFC rendelkezik az OIML R 117-1 szerinti Vizsgálati tanúsítvánnyal, mint "elektronikus számítóegység üzemanyagmérő rendszerekhez", így alkalmas kőolaj és kőolajtermékek elszámolási mérésére.

Az UNIFLOW-200 MFC számítja a gáz és folyékony fűtőanyaggal működő tüzelőberendezések CO2 kibocsátását az 601/201/EU rendelet és az IPCC 1996 szerint.  A CO2 kibocsátási jelentés összeállítása a számítómű megfelelő számlálóinak kiolvasásával rendíkvül leegyszerűsödik.

Próbálja ki!

Kérjen hozzáférést az interneten keresztül egy működő UNIFLOW-200 műszerhez, és próbálja ki működés közben!

Kompatibilitás

Bármilyen áramlásmérő csatlakoztatható hozzá

Nyomáskülönbség elvén működő áramlásmérők, ultrahangos áramlásmérők, turbinás és Vortex mérők, tömegárammérők és még sok más áramlásmérő...

Az UNIFLOW-200 az áramlásmérők széles skálájával képes együttműködni és számítani az anyagáramokat.  A nyomáskülönbség elvén működő szabványos áramlásmérőkön (ISO 5167 szerinti mérőperem, mérőtorok, Venturi-cső) túl Annubar, V-Cone, szegmens mérőperem, vagy hatványkitevős jelleggörbéjű áramlásmérő (pl. Parshall-csatorna) is konfigurálható.

A nem szabványos áramlásmérőkre bevihetők az egyedi kalibrálási adatok (átfoyási tényező az anyagáram függvényében).

Mérőturbinák

Impulzus kimenetű gázárammérők (mérőturbinák, Vortex mérők) esetén kettős impulzusbemenet áll rendelkezésre.  A fő és ellenőrző impulzusjel folyamatos összehasonlítása azonnal kimutatja a turbinalapátok esetleges sérülését.  Folyadék mérésére szolgáló mérőturbinák esetén a számítómű az ISO 6551 level B szerinti impulzusépség ellenőrzést végez.

Ultrahangos áramlásmérők

Az ultrahangos áramlásmérők csatlakozhatnak a számítóműhöz az impulzus kimenetükkel, hasonlóan a mérőturbinákhoz.  A számítómű azonban képes a mérési információnak soros vonalon keresztül való kiolvasására is.  Az ultrahangos áramlásmérők a működési elvükből adódóan alkalmasak a kétirányú mérésre.  Az UNIFLOW-200 megkülönbözteti a két áramlási irányt és külön jelzi ki és összegzi a előre és hátra irányú mennyiségeket. 

Hibagörbe korrekció

Egyedileg kalibrált mérők esetén hibagörbe korrekció állítható be.  A korrekció módja lehet hibagörbe pontok közötti lineáris interpoláció (legfeljebb 16 pont adható meg), vagy, polinomos korrekció (legfeljebb 6-od fokú polinommal).  Folyadék mérésére szolgáló mérőturbinák esetén log(térfogatáram/viszkozitás) - K-tényező hibagörbe megadási mód is lehetséges.  

 

Megbízhatóan csatlakozik bármihez

Galvanikusan leválasztott bemeneti és kimeneti csatornák.
Karbantartás mentes, nincsenek benne potenciméterek, nincs akkumulátor.
A bementi és kimeneti csatornák kalibrálása szoftveresen történik.

Egy UNIFLOW-200 MFC-be 5 db be/kimeneti kártya építhető be.  A megfelelő be/kimeneti kártyák összeválogatásával az analóg, RTD, impulzus és kétállapotú bemenetek, valamint az analóg, impulzus és kétállapotú kimenetek olyan széles kombinációja állítható elő, amely az UNIFLOW-200 MFC-t bármilyen mérési feladat elvégzésére alkalmassá teszi. 

 

A be/kimeneti csatornák hozzárendelése szabadon konfigurálható.  Különböző mérőkörök használhatják ugyan annak a távadónak a jelét.  Egyetlen változó (például a térfogatáram) több csatornához is hozzárendelhető, ha a kapcsolódó rendszerek független kimeneti csatornákat igényelnek.

Minden bemeni és kimeneti csatorna egymástól galvanikusan elválasztott, túlfeszültség és rövidzár (hibás bekötés elleni) védelemmel rendelkezik.  A számítómű a bemenetére csatlakozó áramhurokban nem okoz földelési problémát.

Az ellenállás hőmérők 4-vezetékesen csatlakoznak az RTD bemenetre.  Egyedileg kalibrált érzékelők esetén a számítómű a mért ellenállást a Calendar Van Dusen egyenlet R0, A, B és C tényezőivel számítja át hőmérsékletre.

A nagyfrekvenciás bemeneti csatornák impulzus vagy frekvencia jelet fogadnak az áramlásmérőktől.  Ezek a bemenetek sűrűségmérők frekvencia jelének fogadására is konfigurálhatók.  A bemeneti jelszint (NAMUR, aktív 5 V, aktív 15 V vagy nyitott kollektor) szoftverből választható. 

A kétállapotú (digitális) bemenetek felhasználhatók bármilyen, kétállapotú eszköz helyzetének jelzésére (pl. szelep nyitott vagy zárt helyzete).  Ezek a bemenetek kisfrekvenciás (legfeljebb 50 Hz-es) impulzus jel fogadására is alkalmasak (pl. forgódugattyús áramlásmérőtől).

A kétállapotú (digitális) kimenetek a következő feladatra konfigurálhatók:

 • összegzett mennyiséggel arányos impulzus kimenet;
 • hibajelző kimenet, bármelyik bemeneti csatorna vagy anyagáram alsó vagy felső határérték túllépése esetén;
 • vezérlő kimenet, például szelepek nyitására, zárására;
 • bármelyik kétállapotú bemenet állapotváltozásának lemásolására;
 • időalapként.

A kétállapotú kimenetek NO vagy NC állapota paraméterezhető. 

Okos interészek az okos műszerekhez

Az UNIFLOW-200 MFC támogatja a HART protokollt.  Soros vonalon keresztül csatlakozhat gázkromatográfokhoz, ultrahangos áramlásmérőkhöz (Modbus vagy Instromet Uniform protokollal)

 

Az UNIFLOW-200 MFC képes áramlás, nyomáskülönbség, nyomás és hőmérséklet jel fogadása smart távadóktól, HART protokollal, kiküszöbölve ezzel a távadóban és a számítóműben végzett D/A és A/D átalakítások mérési bizonytalanságát.  

Az UNIFLOW-200 MFC beépített protokollal rendelkezik Sick, Elster/Instromet, Daniel, Siemens, Flexim, Krohne, Caldon és Panametrics ultrahangos áramlásmérőkhöz. 

Az UNIFLOW-200 MFC fel van készítve gázkromatográfok (Daniel, ABB, Yamatake, Yokogawa) lekérdezésére.  A lekérdezett gázösszetételből a számítómű kiszámítja a gázok fizikai tulajdonságait, növelve ezzel az anyagáram és az energia kiszámításának pontosságát.

Az UNIFLOW-200 MFC az áramlásmérő eszközök (pl. ultrahangos áramlásmérők) soros vonali lekérdezésével nem csak az áramlásjelet (üzemi térfogatáram) olvassa ki, hanem a diagnosztikai információkat is.  Az ultrahangos áramlásmérő helyes működése ("egészségi állapota") speciális szerviz szoftver nélkül, a számítómű kijelzőjén keresztül is ellenőrizhető.

Riportok és archív adatok

400 napra visszamenőleg tárolja a riportokat, a jelzésnapló és módosítás napló távolról is kiolvasható.

Az órai, műszak, napi, dekád és havi riportokat nem felejtő memóriában tárolja.  A riportokban az intervallum számlálók értékei mellett a bemenetek és a számított paraméterek minimum és maximum értékeit is eltárolja.

Az archivált adatok előhívhatók a kijelzőre, kinyomtathatók soros vonalon keresztül, átmásolhatók pendrive-ra az USB porton és kiolvashatók az U200ToolBox szoftverrel. 

A jelzéseket időbélyeggel ellátva a jelzésnaplóban tárolja.

A számítómű paramétereiben végrehajtott bármilyen módosítást a módosítás naplóban rögzíti.

A felügyelő rendszerből letöltött vagy a gázkromatográfokból kiolvasott gázösszetételt ugyancsak rögzíti egy letöltési naplóban.

A jelzés-, módosítás- és letöltés napló tartalma lehívható a kijelzőre, átmásoható pendrive-ra vagy felolvasható egy számítógépre, további vizsgálat céljából.  A számítómű 400 napra visszamenőleg tárolja a mérési adatokat, a jelzés- és módosítás naplót.

Előnyök

Kiemelkedő felhasználó támogatás

Büszkék vagyunk a felhasználóinknak nyújtott támogatás színvonalára.

Minden megrendelőnk visszatérő megrendelő.  Mindent elkövetünk azért, hogy az UNIFLOW-200 MFC a garanciaidőn belül és azon túl is fennakadás nélkül működjön.

Akár egy sürgősen elhárítandó meghibásodásról van szó, akár valamilyen új megoldás beépítéséről az UNIFLOW-200 MFC-be, számíthat a szakértelmünkre és a gyakorlatias hozzáállásunkra. 

Nem fog heteket, esetleg hónapokat várni, amíg megoldják a problémáját, ahogy ez nagy cégeknél néha előfordul.  24 órán belül válaszolunk a javítási megkeresésekre vagy más igényekre.

3 év teljeskörű garancia

Az UNIFLOW-200 MFC-t hosszú idejű működésre terveztük és gyártjuk.

Ipari alkalmazásokra szánt, tartós műszert gyártunk.  Az UNIFLOW-200 MFC egy érett termék, amely többszáz telepítési helyen bizonyította megbízhatóságát szerte a világban.

Garantáljuk, hogy az UNIFLOW-200 MFC működésének első három évében önnek semmiféle javítási vagy karbantartási költsége nem lesz.

Külön megállapodás keretében a garanciaidőn túl is biztosítunk cserekészüléket, ha önnek vissza kell küldeni hozzánk a műszert javításra.

A kiszállítás előtt minden egyes készüléket alapos letesztelünk.

long term testing of UNIFLOW-200 flow computers

Rendkívül költséghatékony

Az UNIFLOW-200 MFC alkalmazásával jelentős összegeket takaríthat meg mérőrendszerek vagy több mérőágas mérőállomások építése esetén.

A páratlan rugalmassághoz, minőséghez, teljesítményhez és pontossághoz nagyon barátságos áron juthat hozzá.  A számítómű beruházási költsége egy mérőágra számítva akár 600 EUR alá is mehet.

Az Ön alkalmazásához felkonfigurálva szállítjuk

We deliver your flow computers calibrated at no extra cost and we're happy to configure them to your use case on request.

UNIFLOW-200 being preconfigured in Process Control's calibration laboratory

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az UNIFLOW-200 MFC üzembe helyezését, minden számítóművet felparaméterezve szállítunk, külön költség felszámítása nélkül.

A felparaméterezést akkor tudjuk elvégezni, ha ön megadja a szükséges adatokat.  Megmondja nekünk, hogy mit és milyen eszközökkel akar mérni, és mi indulásra kész számítóművet szállítunk önnek.

Próbálja ki!

Kérjen hozzáférést az interneten keresztül egy működő UNIFLOW-200-hoz, és próbálja ki működés közben!

Összehasonlítás

Nézze meg az UNIFLOW-200-at más számítóművekkel összehasonlítva

Büszkén állíthatjuk, hogy az UNIFLOW-200 MFC tudja mindazt, amit a versenytársak tudnak, sőt, helyenként annál többet is.  Nézze meg az összehasonlító táblázatunkat.

Típus FloBoss S600 UNIFLOW 200 OMNI 6000
Gyártó Emerson Process Control Omni
Alkalmazás
Gáz x x x
Folyadék x x x
Prover x   x
Mértékegységek
Metrikus egységek x x x
Angolszász egységek x x x
Beépítési hely
Terep - - -
Műszerszekrény x x x
Mérőkörök
Mérőkörök száma 10 8 4
IHM
Írás x x x
Olvasás x x x
Primer mérő
Mérőperem x x x
Mérőtorok x x x
Venturi-cső x x x
Vortex - x -
Turbina x x x
Annubar x x x
V-cone x x -
Ultrahangos mérő x x x
Coriolis mérő x x x
Számítások
ISO 5167 (mérőperem) x x x
AGA 3 (mérőperem) x x x
AGA 5 (energia) x x x
AGA 7 (turbina) x x x
AGA8 (kompressziós tényező) x x x
AGA 9 (ultrahangos) - x -
AGA 10 (hangsebesség) x x x
AGA 11 (coriolis) - x x
NX19 (kompressziós tényező) x x x
ISO 6976 (energia) x x x
API Chapter 11.1 (kőolaj) x x x
Slave eszközök
Ultrahangos mérő x x x
Gázkrmatográf x x x
Coriolis mérő x x x
Riportok
Órai x x x
Napi x x x
Havi x x x
Adag x x x
Órai részletes x x x
Napi órai bontásban   400  
Havi órai bontásban x x x
Kalibrálási x x x
Módosítás napló x x x
Jelzés napló x x x
I/O max. (Csatorna/Kártya)
Analóg bemenet 12 8 7
Analóg kimenet 4 4 6
Kétállapotú bemenet 16 8 12
Kétállapotú kimenet 12 4 12
RTD 3 4 3
Impulzus bemenet 4 4 4
Impulzus kimenet 5 4 1
Frekvencia (sűrűség) 3 4 1
Többparaméteres - 1 -
Portok
RS232 x x x
RS485 x x x
Ethernet x x x
USB x x -
Modem - - x
Soros nyomtató x x -
Protokoll
Modbus x x x
Profibus - - -
Foundation Fieldbus   - -
Hart x x x
Tápfeszültség
VAC - 110/220 110/220
VDC 24 24 24
Specifikáció

Bemenetek és kimenetek

Analóg bemenetek

Bemenőjel tartomány 0/4-20 mA *
Pontosság +/- 0,02 %
Feszültségesés a bemeneten 5 V max.
Megengedett potenciál különbség a bemenetek között 50 V max.

4-vezetékes RTD bemenet

Érzékelelő típusa Pt100 ** standard vagy egyedileg kalibrált
Pontosság +/- 0,1 °C
Max. hurokellenállás 500 ohm

Impulzus/frekvencia bemenet (NAMUR is)

Impulzus számlálás impulzus vesztés nélkül.

Frekvencia tartomány 0 ... 10 000 Hz
Jelszint 2 V …10 V
Jelforma unipoláris négyszög jel
Frekvencia mérés pontatlansága 0,001 % max.

Kétállapotú (digitális) bemenetek

A bemenőjel feszültségmentes kontaktus, nyitott kollektor (tranzisztor) vagy 24 VDC lehet, és a felhasználás mindegyik esetében lehet:

 • statikus bemenet, vagy
 • impulzus bemenet (max. 50 Hz frekvencia, 50 % kitöltési tényező)

A jelszint és a felhasználás módja paraméterezhető.

Feszültségmentes bemenet esetén a tápfeszültséget a bemeneti kártya biztosítja (15 VDC, 6,8 kohm)

Analók kimenetek

A kimeneti csatornák mindegyike galvanikusan leválasztott

Kimenőjel tartomány 0/4-20 mA *
Felbontás 12 bit
Terhelhetőség 500 ohm max.

Kétállapotú kimenetek

Galvanikusan leválasztott nyitott kollektoros (tranzisztor) kimenet, túlfeszütség és túláram védelemmel ellátva.

Terhelhetőség 100 mA, 40 Vdc max.

Field bus bemenetek

HART bemenet pont-pont és multidrop csatlakozási lehetőséggel, 24 VDC tápfeszültség ellátással

Digitális kommunikáció

RS232/RS422/RS485*

Baud rate 1200 … 38400 bit/sec*
Protokoll Modbus (RTU, ASCII)
Kábel hossza RS232: 15m max.
RS485/422: 1200m max.

10 / 100 Ethernet

Csatlakozó RJ 45
Protokoll Modbus TCP

USB

Adatkimentés USB meghajtóra.
Támogatott USB verziók USB 1.1 és magasabb

Kezelői felület

3,5” színes TFT LCD kijelző, fóliával védett membrán billentyűzet.

Az UNIFLOW 200 számítómű előlapja

Mérési bizonytalanság

A számított anyagáramok és mennyiségek bizonytalansága:

 • Legfeljebb  +/- 0.05 % referencia körülmények között.
 • Legfeljebb +/- 0.1 % a 0 - 50 °C környezeti hőmérséklet tartományban.

Környezeti körülmények

Működési hőmérséklet -10 ... 50°C
Páratartalom 0 ... 90 %. nem kondenzálódó
Tárolási hőmérséklet -25 ... 70°C

Tápfeszültség

Tápfeszültség 230 (110) Vac +10 %, -15 %, 50-60 Hz
24 Vdc (20 ... 35 V)
Teljesítmény felvétel 25W max.
Teljesítmény távadó tápláláshoz 1 x 24 Vdc, 200 mA max.

Méretek

Műszertábla kivágás 186 mm SZ x 91 mm M
Mélység 260 mm
Előlap 195 mm SZ x 110 mm M
Tömeg 4,3 kg

Tanúsítványok

 • EN 12405
 • OIML R117
 • OIML R140
 • EK-típusvizsgálati tanúsítvány
 • Európai CE jelzéssel ellátott

A számításokban használt szabványok

Áramlásmérési szabványok ISO 5167 (1991, 1998, 2003), EN 12405 (2005), AGA 3 (1990, 2012), AGA 7 (1996), AGA 9 (1998), GOST 8.563 (1997), GOST 8.586 (2005)
Gázra vonatkozó szabványok AGA 8 (1985, 1992), AGA NX19, ISO 20765-1, ISO 6976 (1995, 2015), AGA 5, GPA 2172, GOST 30319 (1996, 2015)
Olajra vonatkozó szabványok ASTM 2540, API Chapter 11.1, API 11.2.1M, API 11.2.2M, GPA TP-27, STO Gazprom 5.9
Víz, vízgőz IAPWS-IF97
Etanol OIML R22 (Bettin H., Spieweck F. módosított képlet)

Ha bármilyen más szabvány szerinti számításra van szükége, lépjen velünk kapcsolatba.

Be/kimeneti modulok

ANI8 8 csatorna 4-20 mA
PT4 4 csatorna Pt100 **
ANI4PT2 4 csatorna 4-20 mA, 2 csatorna Pt100 **
PDIO484 4 csatorna impulzus bemenet, 8 csatorna kétállapotú bemenet, 4 csatorna kétállapotú kimenet
PITC4641 4 csatorna impulzus bemenet, 6 csatorna kétállapotú bemenet, 4 csatorna kétállapotú kimenet, 1 csatorna impulzus kimenet
AODIO484 4 csatorna 4-20 mA kimenet, 8 csatorna kétállapotú bemenet 4 csatorna kétállapotú kimenet
HTI4x15 4 hurok 15 HART PV/hurok lekérdezéséhez (multidrop üzemmód) vagy
4 csatorna, csatornánként egy HART távadóhoz (pont-pont üzemmód)

A támogatott áramlásmérők

Mérőperem, mérőtorok, Venturi-cső, Annubar, V-cone, mérőturbina, Vortex-mérő, forgódugattyús mérő, ultrahangos mérőe, Coriolis mérő.

A támogatott áramló anyagok

Szénhidrogének földgáz, kamragáz, kohógáz, kőolaj, kőolajtermékek, kenőolaj, gázkondenzátum és LPG
Ipari gázok levegő, nitrogén, oxigén, hidrogén, argon, szén-dioxid, szén-monoxid, etilén, ammónia, propán, nem nevesített gáz
Víztől eltérő folyadékok etanol, MTBE, ETBE, nem nevesített folyadék, két komponensű keverék
Víz víz, vízgőz, víz-glikol keverék - mint hőátadó közeg

Jelmagyarázat

*      paraméterezhető
**    opcionálisan Pt500 és Pt1000 is kérhető
***  egy UNIFLOW-200 MFC-be 5 db be/kimeneti kártya építhető be, bármilyen kombinációban

Próbálja ki!

Kérjen hozzáférést az interneten keresztül egy működő UNIFLOW-200 műszerhez, és próbálja ki működés közben!